menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Zorginstellingen

Doelgroep: in deze campagne worden drie groepen zorginstellingen benaderd: ziekenhuizen, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen.

Periode: week 42-47

Aantal: ca. 350 instellingen in Nederland en ca. 250 in Vlaanderen

Functie: onze gesprekspartner is de facility manager (of vergelijkbaar).Het bestand van de zorginstellingen is een complexe groep; veel instellingen vallen onder een overkoepelende stichting, contactpersonen zijn werkzaam voor meerdere zorglocaties en niet altijd op eenzelfde locatie werkzaam. Van alle zorglocaties hebben wij in de afgelopen jaren het ‘beslissersbestand’ in kaart gebracht; dit betreft centrale- en decentrale zorglocaties waar een facility manager werkzaam is voor één of meerdere locaties.
Deelname aan deze campagne geeft u na afloop dus ook meer inzicht in de stichtingen (incl. namen/plaatsen) en de juiste locaties waar uw contactpersonen aanwezig zijn.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links