menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Food (2)

Doelgroep: in deze campagne worden alle productievestigingen (≥ 5 medewerkers) in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland en Vlaanderen benaderd.

Periode: week 43-48

Aantal: ca. 500 bedrijven in Nederland en ca. 325 in Vlaanderen

Functie: onze gesprekspartner is (mede) verantwoordelijk voor het productieproces; veelal een Hoofd productie of HTD

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links