menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

RWZI

Doelgroep: in deze actie worden de technische functionarissen van (afvalwater) de RWZI/waterschappen en de productielocaties van drinkwater en electriciteit benaderd.

Periode: week 22-24

Aantal: ca. 75 bemande RWZI locaties en hoofdkantoren van waterschappen en productielocaties van drinkwater en electriciteit in Nederland. (hebben het technisch beheer over veel meer locaties)

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud veelal een technische beheerder of proces operator.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links