menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Papier | Chemie | Kunststof | Farma

Doelgroep: in de campagne worden alle productievestigingen in de Papier / Kunststof / Chemie en Farmacie benaderd

Periode: week 37–42

Aantal: ca. 575 bedrijven in Nederland en ca. 350 bedrijven in Vlaanderen 

Functie: onze gesprekspartner is (mede) verantwoordelijk voor het productieproces; veelal een HTD of hoofd productie. Deze vier industriële groepen worden samengenomen in één campagne. Uiteraard kunt u voor één of meerdere van deze sectoren kiezen. De overige bedrijven worden dan buiten beschouwing gelaten.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links