menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Onderwijs

Doelgroep: in deze campagne worden alle stichtingen/bovenschoolse raden in het basisonderwijs benaderd (BO).Verder worden in het voortgezet- en hoger onderwijs alle centrale- of decentrale locaties benaderd, waar een verantwoordelijke functionaris over facility/gebouwbeheer aanwezig is (VO/HO) Ook de kinderdagverblijven met meerdere vestigingen worden benaderd (KO).

Periode: week 20-26

Aantal: ca. 725 onderwijsinstellingen (KO/BO/VO/HO)

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van de onderwijslocatie of de gehele stichting. Basisonderwijs: Van de ca. 8.000 basisscholen in Nederland valt er ca. 90% onder een overkoepelende stichting. Slechts een klein deel van de basisscholen is éénpitter. Ook blijkt een aantal locaties die onder een stichting valt, wel zelf verantwoordelijk te zijn voor het gebouwbeheer/facilitaire zaken. In deze campagne beperken wij ons tot de ca. 500 stichtingen in het basisonderwijs.
Voortgezet en Hoger onderwijs: Bij een ROC opleiding met 60 vestigingen kunnen een of meerdere facility managers verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling.In deze campagne wordt gesproken met de locaties waar een Facility manager aanwezig is en het gebouwbeheer verzorgt voor een of meerdere locaties. Uiteraard is deelname met een selectie van één of meerdere onderwijsgroepen mogelijk.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links