menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Maritiem

Doelgroep: in deze campagne worden scheeps- en jachtbouwers (bouw- en onderhoud van schepen) benaderd.

Periode: week 3-6 

Aantal: ca. 275 bedrijven in Nederland

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor het bouw-, onderhoudsproces; veelal een hoofd technische dienst of projectleider.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links