menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Logistiek

Doelgroep: in deze campagne worden ‘grote warehousing- en distributiecentra’ benaderd. Bedrijven die eigen opslag hebben, of de opslag voor derden verzorgen (≥ 1.000 m²)

Periode: week 15-19

Aantal: ca. 325 bedrijven in Nederland en ca. 250 bedrijven in Vlaanderen

Functie: onze contactpersoon is de logistiek manager, warehouse manager of een vergelijkbare functieomschrijving.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links