menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Leisure

Doelgroep: In deze campagne worden hotels (≥ 3 sterren & ≥ 50 kamers), vakantieparken (≥ 100 huisjes), conferentieoorden en enkele grote landelijke pretparken en musea benaderd

Periode: week 26–29

Aantal: ca. 300 bedrijven in Nederland en ca. 125 in Vlaanderen

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor het gebouwbeheer; veelal een facility manager of general manager.

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links