menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Interieurarchitecten

Doelgroep: in deze campagne worden de architectenbureaus voor bouwkunde en binnenhuisarchitectuur benaderd NL: BNA/Bni en Vlaanderen: BVA/ AiNB

Periode: week 44-48

Aantallen Nederland: 675 exterieur- | 375 interieurarchitecten
Zowel exterieur als interieur 750
Aantallen Vlaanderen: 500 BVA | 100 AiNB

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor de productkeuzes in de bestekken (veelal: architect, bestekschrijver, projectleider). Vragen over type projecten, naamsbekendheid of merkenvoorkeur komen regelmatig voor.
 

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links