menu

menu

Home > Diensten > multiclient > >

Interieurarchitecten

Doelgroep: in deze campagne worden de architectenbureaus voor exterieur en interieur benaderd NL: BNA/BNI  

Periode: week 2-6

Aantallen Nederland: 625 exterieur- | 400 interieurarchitecten
Zowel exterieur als interieur 700

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor de productkeuzes in de bestekken (veelal: architect, bestekschrijver, projectleider). Vragen over type projecten, naamsbekendheid of merkenvoorkeur komen regelmatig voor.
 

Meer info

Multi Client offerte

Multi client jaarprogramma

naar links naar links

meer diensten en oplossingen

naar links naar links