menu

menu

'Bevolkingsonderzoek
   ondersteunt standpunt
      De Groene Groep' 

Michiel van Lotringen
commercieel directeur

Home > Diensten > marktonderzoek > Case De Groene Groep

Case De Groene Groep

Reactie De Groene Groep
Michiel van Lotringen, commercieel directeur
Wolting Marketing Support heeft het onderzoek binnen de afgesproken termijn afgerond. De kwaliteit van het geleverde werk was prima en de onderzoeksresultaten hebben wij goed kunnen gebruiken. Tot slot heb ik de samenwerking tijdens de onderzoeksperiode als erg prettig ervaren.

De Groene Groep
De Groene Groep is gevestigd in Rotterdam en Breda en beschikt over een eigen (commercieel) vastgoedportefeuille. Het accent ligt daarbij op kantoorgebouwen en detailhandel. De Groene Groep is o.a. mede eigenaar van woonboulevard ‘De Nijbracht’ in Emmen.

Onderzoek
Het bestemmingsplan van de gemeente Emmen gaf een beperkte mogelijkheid om te verhuren aan winkels anders dan meubelzaken. Een breder aanbod zou de verhuurbaarheid van de woonboulevard voor De Groene Groep uiteraard vergroten. In de aanloop naar de discussie over het nieuwe detailhandelsbeleid van de gemeente Emmen wenste De Groene Groep een antwoord op de vraag of een uitbreiding van de woonboulevard met andersoortig aanbod door de bevolking als ‘positief of negatief’ zou worden beoordeeld. De mening van de bevolking zou immers in de beleidsbepaling van belang moeten zijn.

Aanpak en resultaat
Er is een representatief marktonderzoek uitgevoerd onder 700 bewoners in de gemeente Emmen, waarbij rekening is gehouden met locatie/woonwijk, leeftijdsklasse, gezinssamenstelling en geslacht. Onderwerpen van gesprek waren: bezoek, beoordeling huidige woonboulevard, perceptie en koopintentie bij een uitbreiding en de keuze voor winkels/winkelketens.
De conclusie van het onderzoek was dat een ruime meerderheid van de gemeente Emmen positief staat tegenover een uitbreiding en verbreding van het winkelaanbod op de woonboulevard. 
 

meer diensten en oplossingen

naar links naar links

Contact en informatie