Adresbestanden voor de sectoren:

Adresbestand gebouwbeheer onderwijs en kinderopvang (NL)

Het adresbestand gebouwbeheer onderwijs is een recente database van kinderdagverblijven, stichtingen in het basisonderwijs en beslissingslocaties in het voorgezet, middelbaar en hoger onderwijs in Nederland inclusief namen en functies van de verantwoordelijke contactpersonen voor het gebouwbeheer/facilitaire zaken. 

Inhoud
Aantallen
Prijs
Adresbestand gebouwbeheer onderwijs Nederland
1824 organisaties
1401 contactpersonen
€ 1000,- (ex btw)
Adresbestand gebouwbeheer kinderdagverblijven (>5 locaties)
109 organisaties
€ 125,- (ex btw)
Adresbestand gebouwbeheer stichtingen basisonderwijs
814 organisaties
€ 525,- (ex btw)
Adresbestand gebouwbeheer MBO/ VO/HO
901 organisaties
€ 575,- (ex btw)

Wat u ontvangt

Onze data bevat alle relevante adres- en contactpersoon gegevens zoals: NAW-gegevens, branchecodes, telefoonnummers en indien beschikbaar: websites, aantal werknemers per locatie en instelling, namen en functies van de verantwoordelijke functionarissen voor facilitaire zaken en gebouwbeheer en het aantal locaties.
 

* In verband met de wetgeving is het niet meer toegestaan om e-mailadressen uit te leveren. Wij kunnen ons voorstellen dat deze adressen voor u van belang zijn. Informeer naar de mogelijkheden om een opt-in e-mail adresbestand te ontvangen!

Even uitproberen?

Mocht u een voorbeeld van de MS Excel opbouw van het adresbestand willen ontvangen, klikt u dan op de onderstaand button. U krijgt dan een deel van een voorbeeldbestand toegestuurd.

Updateservice

Speciaal voor opdrachtgevers die de laatste 2 kalenderjaren al een (volledig) adresbestand hebben gekocht bieden wij de mogelijkheid om een jaarlijkse update te ontvangen tegen een sterk gereduceerd tarief. Op deze manier blijft uw aangekochte adresbestand altijd up-to-date.

Inhoud
Prijs
Update adresbestand gebouwbeheer onderwijs
€350,- (ex btw)

Enthousiast geworden?
Bestel het adresbestand of updatebestand
onderwijs en kinderopvang!