menu

menu

‘Afspraken rondom
   specifieke campagnes
            succesvol’

Olaf Jansen
Algemeen directeur

Home > Diensten > agendaplanning > Case BTL

Case BTL

Reactie BTL:
Olaf Jansen, Algemeen Directeur
Zonder de ondersteuning van WMS was het ons nooit gelukt om zo snel, zo diep door te dringen in de segmenten Onderwijs en Zorg. We hebben nieuwe klanten kennis kunnen laten maken met onze dienstverlening en de waarde van hun groene buitenruimte kunnen laten zien.

BTL
BTL is marktleider op het gebied van omgevingsverzorging in Nederland. Ruim 400 medewerkers werken landelijk vanuit vijftien locaties.
Waar Nederland steeds meer versteent en verstedelijkt, wint groen met de dag aan waarde. BTL zorgt voor de juiste balans in stadskernen, bedrijventerreinen,  woonwijken, dorpen en buitengebieden. Een natuurlijk evenwicht tussen esthetisch en functioneel, duurzaam en pragmatisch. BTL maakt ruimte leefbaar.
 
Specifieke concepten:
De opdrachtgevers van BTL zijn o.a. zorg- en onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. De meeste van deze groepen worden jaarlijks door ons benaderd. In 2011 is de samenwerking met BTL begonnen door het meelopen in ons Multi-Client onderzoek Gezondheidszorg.
In de jaren daarna zijn de campagnes voor ‘Gezonde schoolpleinen’ en ‘Zorgtuinen’ door ons ondersteund. In de telefoongesprekken wisten we de juiste functionarissen te verrassen en interesseren in de onderscheidende concepten van BTL. Bij een groot aantal onderwijs- en zorginstellingen zijn op die manier afspraken gemaakt en mooie projecten verkregen. 

meer diensten en oplossingen

naar links naar links

Contact en informatie