menu

menu

Home > Diensten > adresbestanden > Facilitair > Onderwijs

Onderwijs

Recente database van kinderdagverblijven, stichtingen in het basisonderwijs en beslissingslocaties in het voorgezet, middelbaar en hoger onderwijs in Nederland incl. (indien beschikbaar) namen en functies van de verantwoordelijke contactpersonen voor het gebouwbeheer/facilitaire zaken. 
 
totaal aantal instellingen: 2.088 (beslissingslocaties)
aantal kinderdagverblijven: 571
aantal stichtingen basisonderwijs: 554
aantal locaties voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs: 963
aantal contactpersonen: 1.538
datum actualisatie: mei 2017 

Tarief : Kinderdagverblijven € 399,00
Tarief : Stichtingen basisonderwijs € 499,00 
Tarief : MBO/VO/HO € 699,00
Tarief : Onderwijs totaal € 1.295,00


Tarief Updateservice Onderwijs totaal: € 435,00
 
Eerstvolgende update: mei 2018

Onze data bevat alle relevante adres- en contactpersoongegevens zoals: NAW gegevens, branchecodes, telefoonnummers en indien beschikbaar: websites, aantal werknemers locatie en instelling, namen en functies van de verantwoordelijke functionarissen voor facilitaire zaken, aantal locaties
 
Mocht u een voorbeeld van de MS Excel opbouw willen ontvangen klikt u dan op de Sample-button.
 
* In verband met de gewijzigde wetgeving per 1-10-2009 / 1-1-2012 is het niet meer toegestaan om e-mailadressen uit te leveren. Wij kunnen ons voorstellen dat deze adressen voor u van belang zijn. Informeer naar de mogelijkheden om een opt-in e-mail adresbestand te ontvangen!


Extra informatie ONDERWIJS :

De adresbestanden zijn als volgt opgebouwd:
- Kinderdagverblijven: 571 instellingen met 1 of meerdere vestigingen, inclusief 432 centraal verantwoordelijke contactpersonen voor gebouwbeheer.

- Basisonderwijs: U heeft met de 554 stichtingen een indirect bereik van ca. 6.500 basisscholen >  Inclusief 376 centraal verantwoordelijke contactpersonen voor gebouwbeheer.

- Voortgezet en hoger onderwijs: 963 instellingen > Inclusief 730 centraal verantwoordelijke contactpersonen voor gebouwbeheer. 
 

Meer info

Bestel Updateservice Sample

meer diensten en oplossingen

naar links naar links