menu

menu

Home > Diensten > adresbestanden > Facilitair

Onze facilitaire branches

 
Het vakgebied Facility is een breed terrein. Vele opleidingen, beurzen, vakbladen, blogs en online platforms richten zich specifiek op de facility professional. Een deel van onze opdrachtgevers levert producten en diensten op het  gebied van technisch gebouwbeheer. Bij de grotere bedrijven of instellingen is daar een facility manager voor verantwoordelijk. Vandaar dat wij deze functionarissen in de afgelopen jaren ook volledig in kaart hebben gebracht.
 
Beslissingslocaties
In de groepen Onderwijs en Gezondheidszorg is sprake van ‘beslissingslocaties’ op facilitair gebied. Deze stichtingen bestaan vaak uit vele onderwijs- en zorglocaties waar slechts op een of enkele locaties overkoepelend over facilitair beheer wordt besloten. Bij de aanschaf van onze database is die puzzel dus gelegd.
 

meer diensten en oplossingen

naar links naar links